Language of document :

18. detsembril 2006 esitatud hagi - Herbert Meister versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-138/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Herbert Meister (Alicante, Hispaania) (esindaja: Hans-Joachim Zimmermann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet     

Hageja nõuded

Tühistada personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel tehtud Siseturu Ühtlustamise Ameti juhataja 18. septembri 2006. aasta kaudne tagasilükkav otsus;

teise võimalusena tühistada personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel tehtud Siseturu Ühtlustamise Ameti juhataja 18. septembri 2006. aasta kaudne tagasilükkav otsus ja Siseturu Ühtlustamise Ameti juhataja 20. septembri 2006. aasta (18. septembri 2006. aasta kuupäevaga) kirjalik otsus;

kolmanda võimalusena tühistada lisaks personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel tehtud Siseturu Ühtlustamise Ameti juhataja 20. septembri 2006. aasta kirjalik otsus;

täiendava võimalusena: tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 9. juuni 2006. aasta teade lõplike edutamispunktide kohta aastal 2006 ("definitive promotion points 2006");

täiendava võimalusena: tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti juhataja 27. novembri 2006. aasta kaudne tagasilükkav otsus;

kohustada Siseturu Ühtlustamise Ametit maksma hagejale kuni tema ühe aasta töötasule vastav summa, kuid mitte vähem kui 45 000 eurot.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja on Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ametnik Alicantes (Hispaania) ja kaebab aruannete peale, mida kostja on tema kohta kohustatud koostama iga kahe aasta tagant, mis on sisuliselt valed või sisaldavad vigu, või mida on korduvalt koostamata jäetud. Seetõttu taotleb hageja kõigi personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel kostja tehtud kaudsete otsuse tühistamist ja hagejale valesti antud 2006. aasta edutamispunktide muutmist.

Hageja kaebab samuti selle peale, et kostja on personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 vastaselt teda aastaid ebaseaduslikult kahjustanud, tahtlikult ja heade kommete vastaselt jätnud arvestama tema teenistuslikke õigusi ja nõuab seetõttu talle kollektiivse kiusamisega ja kestva isiklike õiguste kahjustamisega tekitatud moraalse kahju hüvitamist.

____________