Language of document :

Tožba, vložena 18. decembra 2006 - Meister proti UUNT

(Zadeva F-138/06)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Herbert Meister (Alicante, Španija) (zastopnik: Hans-Joachim Zimmermann)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov izdana implicitna zavrnilna Odločba predsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 18. septembra 2006;

podredno naj se za nične razglasita na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov izdani implicitni zavrnilni odločbi predsednika Urada za usklajevanje na notranjem z dne 18. septembra 2006 in pisna zavrnilna odločba predsednika Urada za usklajevanje na notranjem z dne 20. septembra 2006 (datirana 18. septembra 2006);

poleg tega naj se podredno za nično razglasi tudi na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov izdana pisna odločba predsednika Urada za usklajevanje na notranjem z dne 20. septembra 2006;

podredno: obvestilo Urada za usklajevanje na notranjem trgu o končnih točkah za napredovanje za leto 2006 ("definitive Promotion Points 2006") z dne 9. junija 2006;

podredno, za nično naj se razglasi implicitna zavrnilna Odločba predsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 27. novembra 2006;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu naj se naloži plačilo ustreznega zneska tožeči stranki, do višine enega letnega osebnega dohodka, vendar najmanj 45.000 evrov;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je kot uradnik zaposlena na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) in očita, da so ocene, ki jih mora zanj vsaki dve leti podati tožena stranka vsebinsko nepravilne in zmotne oziroma, da niso bile podane. Tožeča stranka zato zahteva razveljavitev vseh v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov implicitno izdanih odločb tožene stranke ter popravek točk za napredovanje za leto 2006, ki jih je napačno oddala tožena stranka.

Tožeča stranka poleg tega očita, da dolgoletne protipravne kršitve člen 90(2) Kadrovskih predpisov s strani tožene stranke, ki jo zadevajo, pomenijo neupoštevanje delavskih pravic, do katerega je prišlo namenoma ter v nasprotju z običaji, in zato z vidika "mobbinga" in dolgotrajne kršitve osebnostne pravice s strani tožene stranke zahteva odškodnino za nepremoženjsko škodo.

____________