Language of document :

Kanne 11.12.2006 - Kurrer v. komissio

(Asia F-139/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission se päätös on kumottava, jolla kantaja nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi 1.4.2006 alkaen, siltä osin kuin tässä päätöksessä vahvistetaan kantajan palkkaluokaksi ja -tasoksi A*6/2 ja siltä osin kuin siinä ei säilytetä ylennyspisteitä, joita kantajalle on kertynyt varastoon "Tutkimuksen" väliaikaisena toimihenkilönä

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja aloitti komission palveluksessa 16.1.2004 palkkaluokan A7 "Tutkimuksen" väliaikaisena toimihenkilönä. Kantaja on läpäissyt varallaololuettelon laatimiseksi palkkaluokan A7/A6 hallintovirkamiehistä järjestetyn, 25.7.2002 julkaistun avoimen kilpailun COM/A/3/02, ja hänet nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokkaan A*6.

Ottaen huomioon komission tekemä sitoumus, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 12 artiklaa koskevissa vireillä olevissa asioissa mahdollisesti annettavan kumoamistuomion vaikutuksia laajennetaan, kantaja vetoaa vain siihen, että yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita on loukattu kantajan ja hänen sellaisten entisten työtovereidensa välillä, jotka myös ovat "Tutkimuksen" väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka ovat läpäisseet sisäisiä kilpailuita ja jotka säilyttivät nimittämisensä yhteydessä palkkaluokkansa ja aiemmin saamansa ylennyspisteet.

Lisäksi kantaja väittää, siltä osin kuin on tarpeellista, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta on lainvastainen, koska sillä loukataan edellä mainittua periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.

____________