Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada. 11. decembrī - Kurrer pret Komisiju

(lieta F-139/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christian Kurrer, Watermael-Boitsfort (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu iecelt prasītāju par ierēdni praktikantu no 2006. gada 1. aprīļa tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu viņa pakāpe un līmenis noteikts A*6/2 un nav saglabāti punkti, kurus tas uzkrājis kā "pētniecības" pagaidu darbinieks;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2004. gada 16. janvārī prasītājs uzsāka darbu kā A7 pakāpes "pētniecības" pagaidu darbinieks. Kā 2002. gada 25. jūlija publicētā un A7/A6 karjeras administratoru darbā pieņemšanas rezerves saraksta izveidei paredzētā konkursa COM/A/3/02 veiksmīgais kandidāts viņš tika iecelts par A*6 pakāpes ierēdni praktikantu.

Ņemot vērā Komisijas piekrišanu paplašināt iespējamā sprieduma lietās, kas tiek izskatītas saistībā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. pantu, par tiesību aktu atcelšanu iedarbību, prasītājs izvirza tikai vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principa pārkāpumu, jo, salīdzinot ar agrākajiem kolēģiem, kas arī bija "pētniecības" pagaidu darbinieki un kas ir iekšējo konkursu veiksmīgie kandidāti, ieceļot tos ierēdņu amatā, tika saglabāta to klasifikācija un uzkrātie punkti.

Prasītājs turklāt norāda, ciktāl tas vajadzīgs, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts esot prettiesisks, jo ar to tiek pārkāpts jau iepriekš minētais princips, kā arī samērīguma princips.

____________