Language of document :

Иск, предявен на 11 декември 2006 г. - Hartwig / Комисия и Парламент

(Дело F-141/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Marc Hartwig (Брюксел, Белгия) [представител: T. Bontinck, адвокат]

Ответници: Комисия на Европейските общности и Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отменят индивидуалните решения на Комисията на Европейските общности и на Европейския парламент съответно от 12 април 2006 г. и от 27 март 2006 г. относно преминаване от статут на временен служител към статут на длъжностно лице;

да се осъдят ответниците да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, след като няколко години работил към Комисията в качеството на временен служител, класиран в степен B*7, успешно издържал външния конкурс PE/34/B на Европейския парламент (степен B5/B4). Впоследствие, тази институция го назначила като длъжностно лице-стажант със степен B*3 и незабавно го преместила в Комисията, където бил класиран в същата степен.

В подкрепа на иска си, ищецът твърди, че е налице нарушение на членове 31 и 62 от Правилника, както и на членове 5 и 2 от приложение XIII към него.

Освен това ищецът твърди , че са нарушени принципа на законните очаквания и принципа за запазване на придобитите права.

____________