Language of document :

Žaloba podaná dne 11. prosince 2006 - Hartwig v. Komise a Parlament

(Věc F-141/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Hartwig (Brusel, Belgie) (zástupce: T. Bontinck, advokát)

Žalovaní: Komise Evropských společenství a Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit individuální rozhodnutí Komise Evropských společenství a Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2006 a 27. března 2006 týkající se převedení ze statutu dočasného zaměstnance na statut úředníka;

uložit žalovaným náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce poté, co několik let pracoval u Komise jako dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy B*7, uspěl v otevřeném výběrovém řízení Evropského parlamentu PE/34/B (platová třída B5/B4). Poté byl jmenován úředníkem ve zkušební době platové třídy B*3 posledně jmenovaným orgánem, který jej neprodleně převedl Komisi, kde byl zařazen do téže platové třídy.

Žalobce na podporu své žaloby uvádí porušení článků 31 a 62 služebního řádu, jakož i článků 5 a 2 přílohy XIII služebního řádu.

Žalobce krom toho uplatňuje porušení zásady legitimního očekávání a zásady zachování nabytých práv.

____________