Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 11. decembrī - Hartwig pret Komisiju un Parlamentu

(lieta F-141/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marc Hartwig, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - T. Bontinck, avocat)

Atbildētāji: Eiropas Kopienu Komisija un Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas un Eiropas Parlamenta individuālos lēmumus, kas pieņemti attiecīgi 2006. gada 12. aprīlī un 2006. gada 27. martā par pāreju no pagaidu darbinieka statusa uz ierēdņa statusu;

piespriest atbildētājiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas vairākus gadus bija nostrādājis Komisijā pagaidu darbinieka statusā B*7 pakāpē, veiksmīgi nokārtoja Eiropas Parlamenta ārējo konkursu PE/34/B (B5/B4 pakāpe). Vēlāk Eiropas Parlaments prasītāju iecēla par ierēdni uz pārbaudes laiku B*3 pakāpē un nekavējoties pārcēla uz Komisiju, kur viņam tika piešķirta tāda pati pakāpe.

Savas prasības pamatojumam prasītājs apgalvo, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 31. un 62. pants un Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. un 2. pants.

Prasītājs turklāt norāda, ka ir pārkāpts tiesiskās paļāvības princips un iegūto tiesību saglabāšanas princips.

____________