Language of document :

Acțiune introdusă la data de 11 decembrie 2006 -Hartwig/Comisia și Parlamentul European

(Cauza F-141/06)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Marc Hartwig (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: T. Bontinck, avocat)

Pârâți: Comisia Comunităților Europene și Parlamentul European

Concluziile reclamantului

anularea deciziei individuale din 12 aprilie 2006 a Comisiei Comunităților Europene și, respectiv, a deciziei individuale din 27 martie 2006 a Parlamentului European referitoare la trecerea de la statutul de agent temporar la statutul de funcționar;

obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, după ce a lucrat câțiva ani pentru Comisie în calitate de agent temporar încadrat la gradul B*7, a promovat concursul extern PE/34/B organizat de Parlamentul European (gradele B5/B4). Prin urmare, el a fost numit funcționar stagiar cu gradul B*3 de către această din urmă instituție, care l-a transferat imediat la Comisie, unde a fost încadrat cu același grad.

În sprijinul acțiunii sale, reclamantul invocă încălcarea articolelor 31 și 62 din Statut, precum și a articolelor 5 și 2 din anexa XIII la Statut.

Reclamantul invocă, în plus, încălcarea principiului încrederii legitime și a principiului menținerii drepturilor câștigate.

____________