Language of document :

Tožba, vložena 11. decembra 2006 - Hartwig proti Komisiji in Parlamentu

(Zadeva F-141/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Marc Hartwig (Bruselj, Belgija) (zastopnik: T. Bontinck, odvetnik)

Toženi stranki: Komisija Evropskih skupnosti in Evropski parlament

Predloga tožeče stranke

za nični naj se razglasita posamični odločbi Komisije Evropskih skupnosti in Evropskega parlamenta z dne 12. aprila 2006 oziroma z dne 27. marca 2006 v zvezi s prehodom iz statusa začasnega uslužbenca v status uradnika;

toženima strankama naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je po nekaj letih dela na Komisiji kot začasni uslužbenec z nazivom B*7 uspešno opravila zunanji natečaj PE/34/B Evropskega parlamenta (naziv B5/B4). Ta institucija jo je nato imenovala v uradnika pripravnika z nazivom B*3 in jo takoj premestila na Komisijo, kjer je bila razvrščena v enak naziv.

V podporo tožbi se tožeča stranka sklicuje na kršitev členov 31 in 62 Kadrovskih predpisov ter na kršitev členov 5 in 2 priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

Poleg tega tožeča stranka uveljavlja kršitvi načela varstva legitimnih pričakovanj in načela varstva pridobljenih pravic.

____________