Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 15 september 2009 - Hartwig mot kommissionen

(Mål F-141/06)1

(Tillsättning - Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän - Sökande som är upptagna i en förteckning över godkända sökande som har offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Placering i lönegrad enligt de nya, mindre förmånliga, bestämmelserna - Övergångsbestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Hartwig (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten T. Bontinck)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Saken

Ogiltigförklaring av de beslut av kommissionen och parlamentet, vilka trädde i kraft den 16 april 2006, genom vilka sökanden (tillfälligt anställd i lönegrad B*7 och godkänd sökande från det externa uttagningsprovet PE/34/B) med tillämpning av bestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tillsattes som tjänsteman i lönegrad B*3, löneklass 2.

Avgörande

Det saknas anledning att döma i mål F-141/06, Hartwig mot kommissionen.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 20 av den 27.1. 2007, s. 40.