Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

1. února 2007

Věc F-140/06 AJ

Bruno Sibilli

v.

Komise Evropských společenství

„Právní pomoc“

Předmět: Návrh, kterým žádá B. Sibilli o poskytnutí právní pomoci na základě článku 94 jednacího řádu Soudu prvního stupně, použitelného mutatis mutandis na Soud pro veřejnou službu podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, s. 7) do vstupu jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu v platnost.

Rozhodnutí: Žádost o právní pomoc se zamítá.

Shrnutí

Řízení – Žádost o bezplatnou právní pomoc – Podmínky poskytnutí

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 94 odst. 3 a čl. 96 odst.1;rozhodnutí Rady 2004/752, čl. 3 odst.4)