Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

1 februari 2007

Mål F-140/06 AJ

Bruno Sibilli

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Rättshjälp”

Saken: Bruno Sibillis ansökan om rättshjälp i enlighet med artikel 94 i förstainstansrättens rättegångsregler, vilka i tillämpliga delar gäller personaldomstolen enligt artikel 3.4 i rådets beslut 2004/752/EG, Euroatom av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (EUT L 333, s. 7) till dess att personaldomstolens rättegångsregler räder i kraft.

Avgörande : Ansökan om rättshjälp avslås.

Sammanfattning

Förfarande – Rättshjälp – Villkor för beviljande

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 94.2 och 96.1; rådets beslut 2004/752, artikel 3.4)