Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

1 февруари 2007 година

Дело F‑142/06 R

Francesco Bligny

срещу

Комисия на Европейските общности

„Обезпечително производство — Молба за спиране на изпълнението — Молба за постановяване на временни мерки — Неотложност — Липса“

Предмет: Молба, подадена на основание членове 242 ЕО, 243 ЕО, 157 ЕА и 158 ЕА, с която г‑н Bligny иска, от една страна, да се спре изпълнението на решенията на конкурсната комисия от 23 ноември и 7 декември 2006 г., с които се отхвърля кандидатурата му в общия конкурс EPSO/AD/26/05, и от друга страна, да се постанови, като временна мярка, проверка на писмената му изпитна работа от посочения конкурс

Решение: Отхвърля искането за допускане на обезпечение. Съдът на публичната служба не се произнася по съдебните разноски.

Резюме

Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда

(член 24 ЕО;член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)