Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

1. februar 2007

Sag F-142/06 R

Francesco Bligny

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Særlige rettergangsformer – begæring om udsættelse af gennemførelsen – begæring om foreløbige forholdsregler – uopsættelighed – foreligger ikke «

Angående: Begæring indgivet af Francesco Bligny i medfør af artikel 242 EF, 243 EF, 157 EA og 158 EA, dels om udsættelse af udvælgelseskomitéens afgørelser af 23. november og 7. december 2006 om afslag på hans deltagelse i den generelle udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05, dels at der anordnes en foreløbig forholdsregel, hvorved Kommissionen tilpligtes at foretage en bedømmelse af hans skriftlige prøve under udvælgelsesprøven.

Udfald: Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – betingelser for anordning – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade

(Art. 24EF; Rettens procesreglement, art. 104,stk. 2)