Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 1. februārī

Lieta F‑142/06 R

Francesco Bligny

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Pagaidu noregulējums – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Steidzamība – Neesamība

Priekšmets Prasības pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar EKL 242., 243. pantu un EAEKL 157. un 158. pantu, ar ko Bligny lūdz, pirmkārt, apturēt atlases komisijas 2006. gada 23. novembra un 7. decembra lēmumu, ar kuriem ir noraidīta viņa kandidatūra atklātajam konkursam EPSO/AD/26/05, piemērošanu un, otrkārt, kā pagaidu pasākumu noteikt izlabot viņa rakstisko pārbaudījumu minētajā konkursā

Nolēmums Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Piešķiršanas nosacījumi – Steidzamība – Smags un nelabojams zaudējums

(EKL 24. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 104. panta 2. punkts)