Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 1. februarja 2007

Zadeva F-142/06 R

Francesco Bligny

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Izdaja začasne odredbe – Predlog za odlog izvršitve – Predlog za sprejetje začasnih ukrepov – Nujnost – Neobstoj“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 242 ES, 243 ES, 157 AE in 158 AE, s katero F. Bligny predlaga odlog izvršitve odločb natečajne komisije z dne 23. novembra in 7. decembra 2006, s katerima je ta zavrnila njegovo prijavo na splošni natečaj EPSO/AD/26/05, in naj se kot začasni ukrep odredi ocenitev njegovega pisnega preizkusa na navedenem natečaju.

Odločitev: Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

Izdaja začasne odredbe – Odlog izvršitve – Pogoji za odobritev – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda

(člen 24 ES; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 104(2))