Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 - Kurrer v. Komise

(Věc F-139/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Žadatelé o pracovní místo zapsaní na seznam kandidátů vhodných na přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost - Přechodná pravidla o zařazení do platové třídy při přijetí do zaměstnání - Zařazení do platové třídy na základě nových méně příznivých pravidel - Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: B. Driessen a M. Simm, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, které nabylo účinnosti dne 1. dubna 2006, kterým byl žalobce, dočasný zaměstnanec zařazený v platové třídě A7 (nyní A*8) a úspěšný uchazeč otevřeného výběrového řízení COM/A/3/03, jmenován na základě přílohy XIII služebního řádu úředníkem se zařazením do třídy A*6, platového stupně 2, aniž si zachoval body tvořící jeho soubor bodů potřebných k povýšení, které nashromáždil jako dočasný zaměstnanec

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 20, 27. 1. 2007, s. 39.