Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 25. března 2021 – Republika Slovinsko

(Věc C-186/21)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Upravno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Žalobce: J. A.

Žalovaná: Republika Slovinsko

Předběžné otázky

Musí být čl. 8 odst. 3 písm. d) směrnice o přijímání II1 vykládán v tom smyslu, že výraz „včetně“ výslovně zahrnuje mezi objektivní kritéria skutečnost, že „daný žadatel již měl možnost přístupu k azylovému řízení“?

V případě záporné odpovědi na tuto otázku, musí být čl. 8 odst. 3 písm. d) směrnice o přijímání II vykládán v tom smyslu, že za popsaných okolností je zajištění přípustné pouze na základě předem stanovených objektivních kritérií a předchozího zjištění, že žadatel měl již možnost podat žádost o mezinárodní ochranu, takže lze učinit závěr, že existují oprávněné důvody se domnívat, že žadatel podal tuto žádost pouze proto, aby pozdržel nebo zmařil výkon rozhodnutí o navrácení?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).