Language of document :

A Kúria (Magyarország) által 2021. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FAWKES Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-187/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperes: FAWKES Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet1 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját, hogy vámértékként kizárólag a tagállami vámhatóság saját vámkezelésein alapuló adatbázisban szereplő értéket lehet és kell figyelembe venni?

Ha az első kérdésre a válasz nemleges, akkor a 30. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti vámérték meghatározásakor meg kell-e keresni más tagállami vámhatóságot az adatbázisukban szereplő hasonló áruk vámértékének beszerzése céljából, és/vagy szükséges-e bármilyen közösségi adatbázis felkutatása, és az abban szereplő vámértékek beszerzése?

Úgy lehet-e érteni a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a vámérték meghatározásakor nem vehetők figyelembe a vámkezelést kérő saját ügyleteihez kapcsolódó, de sem nemzeti, sem más tagállami vámhatóság által nem kifogásolt ügyleti értékek?

Úgy kell-e értelmezni a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 30. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott azzal azonos vagy közel azonos időpontra vonatkozó követelményt, hogy az a vámkezelés előtti és utáni +/- 45 napban korlátozható?

____________

1 HL 1992., L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.