Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgricht Stuttgart (Saksamaa) 26. märtsil 2021 – Paypal (Europe) Sàrlet et Cie, SCA versus PQ

(kohtuasi C-190/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgricht Stuttgart

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Paypal (Europe) Sàrl et Cie, SCA

Vastustaja apellatsioonimenetluses: PQ

Eelotsuse küsimused

1.    Kas deliktilist nõuet tuleb eraldi võttes ja autonoomselt tõlgendatuna kvalifitseerida lepinguga seotud nõudeks määruse (EL) nr 1215/20121 artikli 7 punkti 1 tähenduses juba siis, kui deliktiline nõue lepinguga seotud nõudega mingil viisil konkureerib, ilma et deliktilise nõude olemasolu sõltuks lepingu tõlgendamisest?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: Kus asub kahju tekkimise koht määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 7 punkti 2 tähenduses, kui makseteenuse osutaja teeb elektroonilise raha ülekandeid kliendi kontolt õnnemänge pakkuva ettevõtja kontole, mis on avatud sama makseteenuste osutaja juures, ja makseteenuste osutaja kaasaabi osutamist e-raha ülekandmisel õnnemänge pakkuvale ettevõtjale võib pidada kahju õigusvastaseks tekitamiseks:

2.1    Makseteenuste osutaja asukohas kui kohas, kus toimus e-raha ülekandmine?

2.2    Kohas, kus maksetehingu alusel (vähemasti juhul, kui maksetehing on seaduslik) tekib makseteenuste osutajal õigus esitada maksekorralduse teinud kliendi vastu kulude hüvitamise nõue?

2.3    Kohas, kus on maksekorralduse teinud kliendi elukoht?

2.4    Kohas, kus on kliendi pangakonto, millelt võtab makseteenuste osutaja otsekorralduse alusel raha, et kanda seda üle seda e-pangakontole?

2.5    Kohas, kus mängija kaotab õnnemängus raha, mille on makseteenuste osutaja kandnud mängija kihlveokontole, mis on avatud õnnemänge pakkuvate ettevõtjate juures, seega õnnemänge pakkuva ettevõtja asukohas?

2.6    Kohas, kus klient keelatud õnnemängu mängib (kuivõrd mängimise koht on ühtlasi kliendi elukoht)?

2.7    Mitte üheski nimetatud kohas?

2.8    Kui teise küsimuse punktile 2 vastatakse jaatavalt ja määrav on koht, kus makseteenuste osutajal tekib tehingu alusel õigus esitada maksekorralduse teinud kliendi vastu kulude hüvitamise nõue: Kus tekib õigus esitada maksekorralduse teinud kliendi vastu kulude hüvitamise nõue? Kas selle koha kindlakstegemisel tuleb lähtuda makseteenuste raamlepingus sätestatud kohustuste täitmise kohast või võlgniku elukohast?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).