Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. března 2021 Turk Hava Yollari AO proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 27. ledna 2021 ve věci T-382/19, Turk Hava Yollari v. EUIPO - Sky (skylife)

(Věc C-185/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Turk Hava Yollari AO (zástupkyně: R. Almaraz Palmero, abogada)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Sky Ltd

Usnesením ze dne 29. června 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek není přijatelný a Turk Hava Yollari AO ponese vlastní náklady řízení.

____________