Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 25 maart 2021 door Turk Hava Yollari AO tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 27 januari 2021 in zaak T-382/19, Turk Hava Yollari/EUIPO - Sky (skylife)

(Zaak C-185/21 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Turk Hava Yollari AO (vertegenwoordiger: R. Almaraz Palmero, abogada)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Sky Ltd

Bij beschikking van 29 juni 2021 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet werd toegelaten en dat Turk Hava Yollari AO haar eigen kosten moest dragen.

____________