Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Hoge Raad der Nederlanden 8. mail 2008 - Zuid-Chemie BV versus Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, tänane PMF Productions

(Kohtuasi C-189/08)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Zuid-Chemie BV

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA.

Eelotsuse küsimused

a.    Millist kahju tuleb lepinguvälise kahju tekitamise korral, asjaoludel, millised Zuid-Chemie on esitanud enda nõude alusena, vaadelda algse selle tegevuse tulemusena tekkinud kahjuna: kahju, mis tekib puuduliku toote tarnimisega või kahju, mis tekib selle toote tavalisel eesmärgipärasel kasutamisel?

b.    Kui tegemist on viimasena nimetatuga: kas paika, kus see kahju saabus, saab vaadelda "paigana, kus kahjustav sündmus on toimunud" määruse nr 44/20011 artikli 5 lõike 3 mõttes üksnes siis, kui kahju seisneb kehalises kahjus inimestele ja asjadele või on sellega tegemist ka siis, kui (esmalt) tekkis üksnes varaline kahju?

____________

1 - Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).