Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 8 mai 2008 - Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV / SA, în prezent PMF Productions

(Cauza C-189/08)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Zuid-Chemie BV

Pârâtă: Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

Întrebările preliminare

În cazul în care există o faptă delictuală precum cea pe care Zuid-Chemie și-a întemeiat pretenția, care prejudiciu trebuie considerat ca fiind prejudiciul inițial care rezultă dintr-o astfel de faptă: prejudiciul care se produce ca urmare a livrării produsului cu defect sau prejudiciul care se produce ca urmare a utilizării normale a produsului potrivit destinației sale?

În cea de a doua ipoteză, locul unde a intervenit prejudiciul poate fi așadar considerat "locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă" în sensul articolului 5 partea introductivă și punctul 3 din Regulamentul EEX1 numai dacă prejudiciul constă într-un prejudiciu fizic adus persoanelor sau lucrurilor sau este posibil și atunci când (în acest moment) s-a suferit numai un prejudiciu financiar?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).