Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2009. július 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Zuid-Chemie BV kontra Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(C-189/08. sz. ügy)1

(Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - Joghatóság és a határozatok végrehajtása - 44/2001/EK rendelet - A "hely[...], ahol a káresemény bekövetkezett" fogalma)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Zuid-Chemie BV

Alperes: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Hoge Raad der Nederlanden Den Haag - A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (Brüsszel I. rendelet) (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 5. cikke bevezető szövegének és 3. pontjának értelmezése - A "hely, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet" fogalmának értelmezése - A hely, ahol a káresemény bekövetkezett - A károkozó esemény helye ("Handlungsort"), illetve a kár bekövetkezésének helye ("Erfolgsort") - Kapcsolóelv.

Rendelkező rész

Az alapügyhöz hasonló jogvita keretében a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy a "hely[...], ahol a káresemény bekövetkezett" kifejezés azt a helyet jelöli, ahol az eredeti kár bekövetkezett, amely a termék azon célra történő szokásos használata során keletkezett, amelyre a terméket szánták.

____________

1 - HL C 183., 2008.7.19.