Language of document :

2009 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zuid-Chemie BV prieš Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(Byla C-189/08)1

(Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - "Vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis" sąvoka)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Zuid-Chemie BV

Atsakovė: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Hoge Raad der Nederlanden - 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ("Briuselis I") (OL L 12, 2001, p. 1) 5 straipsnio 3 punkto išaiškinimas - Sąvokos "vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti" išaiškinimas - Vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis - Vieta, kurioje įvyko įvykis, dėl kurio atsirado žala ("Handlungsort") ir vieta, kurioje atsirado žala ("Erfolgsort") - Siejantys kriterijai

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 3 punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokio ginčo, kaip antai pagrindinėje byloje, atveju sąvoka "vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis" reiškia vietą, kur atsirado pradinė žala dėl įprasto produkto naudojimo tiems tikslams, kuriems jis skirtas

____________

1 - OL C 183, 2008 7 19.