Language of document :

19. märtsil 2021 esitatud hagi – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France ja DOM/TOM versus komisjon

(kohtuasi T-152/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France ja DOM/TOM (Nîmes, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat O. Coudray)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Mõista Euroopa Liidult (Euroopa Komisjon) tema kasuks välja hüvitis 10 000 eurot talle tekkinud mittevaralise kahju eest, millele lisandub Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele rakendatava intressimäära alusel arvutatud intress, millele on lisatud kolm ja pool protsendipunkti;

Mõista Euroopa Liidult (Euroopa Komisjon) välja kohtukulud summas 6600 eurot.

Väited ja peamised argumendid

Kahju hüvitamise nõude põhjendamiseks heidab hageja komisjonile ette, et ta ei vastanud enam kui pooleteise aasta jooksul hageja rikkumiskaebusele Prantsuse Vabariigi vastu. Hageja heidab komisjonile ette ka seda, et viimane ei teavitanud teda hoolsalt menetlemise seisust ega võtnud kaebuse suhtes mõistliku aja jooksul seisukohta. Hageja sõnul on komisjon seega toime pannud süülise rikkumise, mis toob kaasa liidu vastutuse tekkimise.

____________