Language of document :

Acțiune introdusă la 19 martie 2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM/Comisia

(Cauza T-152/21)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Franța) (reprezentant: O. Coudray, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea Uniunii Europene (Comisia Europeană) la plata către aceasta a unei despăgubiri de 10 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit, plus dobânzi la rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare, majorată cu trei puncte și jumătate;

obligarea Uniunii Europene (Comisia Europeană) la plata tuturor cheltuielilor de judecată în valoare de 6 600 de euro.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii în despăgubire, reclamanta reproșează Comisiei că nu a răspuns, timp de mai bine de un an și jumătate, la plângerea din cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pe care a introdus-o împotriva Republicii Franceze. Reclamanta reproșează de asemenea Comisiei că nu a informat-o cu diligență cu privire la stadiul examinării efectuate și că nu a luat poziție cu privire la plângere într-un termen rezonabil. Potrivit reclamantei, Comisia ar fi săvârșit așadar o nelegalitate culpabilă de natură să angajeze răspunderea Uniunii.

____________