Language of document :

Tužba podnesena 26. lipnja 2017. – Europska komisija protiv Republike Hrvatske

(Predmet C-381/17)

Jezik postupka: hrvatski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Republika Hrvatska

Tužbeni zahtjev

Europska komisija zahtijeva od Suda da:

– utvrdi da je Republika Hrvatska propustila ispuniti svoje obveze iz članka 42. Stavka 1. Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. O ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 60/34, str. 34.), zbog toga što do 21. ožujka 2016. nije donijela zakonske i druge propise potrebne za usklađivanje s tom Direktivom, odnosno zbog toga što u svakom slučaju o takvim propisima nije obavijestila Komisiju;

– naloži Republici Hrvatskoj, na temelju članka 260. stavka 3. UFEU, plaćanje novčane kazne u iznosu od 9865.40 EUR dnevno počevši od dana objave presude kojom se utvrđuje povreda obveze priopćavanja mjera za prenošenje Direktive 2014/17/EU;

– naloži Republici Hrvatskoj da snosi troškove.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Hrvatska nije ispunila svoju obvezu priopćavanja mjera za prenošenje Direktive 2014/17/EU u roku propisanom člankom 42. stavka 1. te direktive.

____________