Language of document :

Tožba, vložena 26. junija 2017 – Evropska komisija/Republika Hrvaška

(Zadeva C-381/17)

Jezik postopka: hrvaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Republika Hrvaška

Predlog tožeče stranke

Evropska komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Hrvaška s tem, da do 21. marca 2016 ni sprejela zakonskih in drugih določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 60, str. 34), oziroma ker Komisije o takih ukrepih nikakor ni obvestila, ni izpolnila obveznosti iz člena 42(1) te direktive;

Republiki Hrvaški na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 9865,40 EUR dnevno od dneva objave sodbe, s katero se ugotovi kršitev obveznosti o obvestilu glede ukrepov za prenos Direktive 2014/56/EU;

Republiki Hrvaški naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Hrvaška ni izpolnila izpolnila obveznosti o obvestilu glede ukrepov za prenos Direktive 2014/17/EU v roku, določenem v členu 42(1) navedene direktive.

____________