Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. ožujka 2019. – Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis protiv Europske komisije, Mađarske, Helenske Republike, Rumunjske, Slovačke Republike

(predmet C-420/16 P)1

(Žalba – Institucionalno pravo – Građanska inicijativa – Uredba (EU) br. 211/2011 – Registracija predložene građanske inicijative – Članak 4. stavak 2. točka (b) – Uvjet da je razvidno da prijedlog ne izlazi iz okvira ovlasti Europske komisije da podnese prijedlog za pravni akt za provedbu Ugovorâ – Teret dokazivanja – Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija – Članak 174. UFEU-a – Građanska inicijativa ‚Kohezijska politika za jednakost regija i očuvanje regionalnih kultura’ – Zahtjev za registraciju – Komisijino odbijanje)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Žalitelji: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (zastupnik: D. Sobor, ügyvéd)

Druge stranke u postupku: Europska komisija (zastupnici: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer i B.-R. Killmann, agenti), Mađarska (zastupnik: M. Z. Fehér, agent), Helenska Republika, Rumunjska (zastupnici: R. H. Radu, C. R. Canţăr, C.-M. Florescu, L. Liţu i E. Gane, agenti), Slovačka Republika (zastupnik: B. Ricziová, agent)

Izreka

Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 10. svibnja 2016., Izsák i Dabis/Komisija (T-529/13, EU:T:2016:282).

Poništava se Odluka C (2013) 4975 final Komisije od 25. srpnja 2013. o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative „Kohezijska politika za jednakost regija i očuvanje regionalnih kultura”.

Europskoj komisiji nalaže se snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Mađarska, Rumunjska i Slovačka Republika snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 392, 24. 10. 2016.