Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta otsus – Gheysens versus nõukogu

(kohtuasi F-83/08)1

(Avalik teenistus – Lepinguline abiteenistuja – Töölevõtmise tingimused – Tegevusüksus – Kohustuste laadi ja tegevusüksuse vastavus – Lepingu kestus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: John Gheysens (Malines, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis ja É. Marchal, hiljem S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz, hiljem M. Bauer ja J. Herrmann)

Ese

Nõue tühistada nõukogu otsus, millega määrati hageja töölevõtmise tingimused, osas, milles sellega määratakse lepingu kestuseks kaks aastat ja määratakse ta III tegevusüksuse palgaastme 11 järku 1, ning tunnistada õigusvastaseks muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 88, kuna sellega lubatakse üksteisele järgnevate tähtajaliste lepingute sõlmimist kokku kolmeks aastaks.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Nõukogu otsus J. Gheysensi töölevõtmise kohta osas, milles ta määratakse selle otsusega III tegevusüksusesse.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja kolm neljandikku J. Gheysensi kohtukuludest.

Jätta kolmandik J. Gheysensi kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1     ELT C 313, 6.12.2008, lk 59.