Language of document :

13. oktoobril 2008 esitatud hagi - Ketselidou versus komisjon

(Kohtuasi F-81/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Zoe Ketselidou (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue vaadata üle tema pensioniõigusliku staaži arvutamine, mida võetakse arvesse tema Kreekas kogutud pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse10. jaanuari 2008. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue vaadata üle tema sellise pensioniõigusliku staaži arvutamine, mille hageja oli Kreeka pensionifondide poolt pensioniõiguste ülekandmise tõttu kogunud Euroopa Ühenduste institutsioonide pensionisüsteemis;

mõista kohtukulud Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________