Language of document :

Tožba, vložena 13. oktobra 2008 - Clarke, Papathanasiou in Periañez-González proti UUNT

(Zadeva F-82/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Nicole Clarke (Alicante, Španija), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Španija) in Mercedes Periañez-González (Bruselj, Belgija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Na eni strani zahtevek za razglasitev ničnosti klavzule v pogodbah tožečih strank, ki predvideva samodejno razvezo pogodb za primer, da tožeče stranke niso vključene v rezervni seznam prvega splošnega izbirnega postopka za njihove funkcije. Na drugi strani razglasitev, da izbirna postopka OHIM/AD/02/07 in OHIM/AST/02/07 ne učinkujeta na pogodbe tožečih strank, ali razveljavitev teh izbirnih postopkov. Poleg tega še zahtevek za povrnitev škode.

Predlogi tožečih strank

Tožeče stranke predlagajo,

naj se klavzula iz člena 5 posameznih pogodb o zaposlitvi tožečih strank razglasi za nično;

naj objavi izbirnega postopka OHIM/AD/02/07 in OHM/AST/02/07, ki sta bili 12. decembra 2007 objavljeni v Uradnem listu EU C300A, ne učinkujeta na delovna razmerja tožečih strank;

podredno, naj se razglasijo za nične zavrnilne odločbe UUNT (v zvezi s prvo, drugo in tretjo tožečo stranko) z dne 12. julija 2008 ter odločba UUNT z dne 18. julija 2008 (v zvezi z drugo tožečo stranko), sprejete na podlagi molka organa iz člena 90(2), stavek 3 in 4, Kadrovskih predpisov;

podredno, naj se razglasi za nične zavrnilne odločbe UUNT z dne 07. marca 2008, ki so bile tožečim strankam vročene 10. marca 2008, zoper predloge tožečih strank na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov

v delu, v katerem se v teh z odločbo zavrača

privolitev za spremembo pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjenih s tožečimi strankami, tako, da se klavzula iz člena 5 pogodb o zaposlitvi v zvezi z zahtevami dodatnega zunanjega izbirnega postopka odpravi v celoti brez nadomestila ali podredno vsaj v zvezi s prvo povedjo,

izjavo o nadaljnji veljavi pogodb za nedoločen čas, sklenjenih s tožečimi strankami,

izjavo, da se za zaposlitev pri UUNT kot začasni uslužbenec s pogodbo za nedoločen čas ne zahteva udeležba tožečih strank na javnem izbirnem postopku,

ter podredno uveljavljeno

izjavo, da udeležba tožečih strank v izbirnem postopku OHIM/AD/02/07 in OHIM/AST/02/07, objavljenem 12. decembra 2007 v Uradnem listu C300A, ni potrebna za nadaljnjo zaposlitev pri UUNT kot začasni uslužbenec s pogodbo za nedoločen čas,

naj se razveljavijo izjave kadrovske službe UUNT iz dopisa tožečim strankam z dne 19. decembra 2007, v katerem je UUNT povezal objavo v Uradnem listu EU C300A z dne 12. decembra 2007 s klavzulami iz člena 5 obstoječih delovnih pogodb, sklenjenih s tožečimi strankami;

podredno, naj se razveljavijo izbirni postopki, ki so bili 12. decembra 2007 objavljeni v Uradnem listu EU C300A, v delu, v katerem posegajo v pravni položaj tožečih strank;

UUNT naj se naloži plačilo odškodnine tožečim strankam v primernem znesku, ki bo po mnenju Sodišča prve stopnje omogočil nadomestilo za nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi odločb, ki jih je treba razveljaviti v skladu s predhodno navedenimi zahtevki;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naj se naloži plačilo stroškov.

____________