Language of document :

Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 17. decembra rīkojums - Wenig/Komisija

(lieta F-80/08 R)

Civildienests - Pagaidu noregulējuma tiesvedība - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un lēmums atstādināt ieinteresēto personu no amata - Steidzamība - Prombūtne

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fritz Harald Wenig, Woluwé-Saint-Pierre (Beļģija) (pārstāvji - G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Pieteikums par Komisijas 2008. gada 18. septembra lēmuma atstādināt prasītāju no amata uz nenoteiktu laiku un noteikt atvilkumu EUR 1000 mēnesī no viņa darba algas maksimāli uz sešu mēnešu laikposmu piemērošanas apturēšanu.

Rezolutīvā daļa:

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________