Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 december 2008 - Wenig / Commissie

(Zaak F-80/08 R)

(Ambtenaren - Kort geding - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging van een besluit om de betrokkene van zijn functie te ontheffen - Spoedeisendheid - Geen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Fritz Harald Wenig (Sint-Pieters-Woluwe, België) (vertegenwoordigers: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van 18 december 2008 waarbij de Commissie verzoeker voor onbepaalde tijd heeft geschorst en een inhouding op zijn salaris heeft gelast van 1 000 EUR per maand voor maximaal zes maanden

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________