Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 11. juni 2009 - Ketselidou mod Kommissionen

(Sag F-81/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - søgsmål - dom afsagt af en af Fællesskabets retsinstanser - væsentlig ny omstændighed - foreligger ikke )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Zoe Ketselidou (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S.A. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning om en ændring af beregningen af de pensionsgivende tjenesteår, som skal tages i betragtning ved overførslen til fællesskabsordningen af de pensionsrettigheder, hun har erhvervet i Grækenland

Konklusion

Sagen afvises.

Zoe Ketselidou betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 313 af 6.12.2008, s. 59.