Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 11.6.2009 - Ketselidou v. komissio

(Asia F-81/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kanne - Yhteisön tuomioistuimen tuomio - Uusi olennainen seikka - Puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Zoe Ketselidou (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus, joka koskee huomioon otettavien palveluvuosien laskemisen tarkistamista siirrettäessä kantajan Kreikassa hankkimat eläkeoikeudet yhteisön järjestelmään

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi perusteettomana.

Ketselidou velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 313, 6.12.2008, s. 59.