Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. junija 2009 - Ketselidou proti Komisiji

(Zadeva F-81/08)1

("Javni uslužbenci - Uradniki - Tožba - Sodba sodišča Skupnosti - Novo bistveno dejstvo - Neobstoj")

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Zoe Ketselidou (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za preizkus izračuna pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati pri prenosu njenih pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Izrek sklepa

Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena.

Z. Ketselidou se naložilo plačilo stroškov postopka.

____________

1 - UL C 313, 6.12.2008, str. 59.