Language of document :

Žaloba podaná dne 10. října 2008 - Gheysens v. Rada

(Věc F-83/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce : Johan Gheysens (Mechelen, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná : Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady, kterým se stanoví pracovní podmínky žalobce v rozsahu, v jakém ohraničuje dobu platnosti smlouvy na dva roky a třídu ve funkční skupině III platové třídě 11 platovém stupni 1, jakož i z důvodu nezákonnosti článku 88 pracovního řádu v rozsahu, v jakém povoluje po sobě jdoucí uzavírání smluv na dobu určitou s celkovým omezením tří let

Návrhové žádání žalobce

určit nezákonnost článku 88 pracovního řádu ostatních zaměstnanců v rozsahu, v jakém povoluje po sobě jdoucí uzavírání smluv na dobu určitou s celkovým omezením tří let;

zrušit rozhodnutí Rady, kterým se stanoví pracovní podmínky žalobce v rozsahu, v jakém ohraničuje dobu platnosti smlouvy na dva roky a třídu ve funkční skupině III, platovou třídu 11, platový stupeň 1;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________