Language of document :

2008. október 10-én benyújtott kereset - Gheysens kontra Tanács

(F-83/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Johan Gheysens (Mechelen, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A felperes alkalmazásának feltételeit megállapító tanácsi határozat megsemmisítése annyiban, amennyiben az a szerződés tartamát két évre korlátozza, a besorolást pedig a III. feladatcsoport 11. besorolási fokozata 1. fizetési osztályában határozza meg, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 88. cikke jogellenességének megállapítása, amely a határozott idejű szerződések meghosszabbítását legfeljebb összesen három évre engedi meg.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 88. cikkének jogellenességét, amennyiben az a határozott idejű szerződések meghosszabbítását legfeljebb összesen három évre engedi meg;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes alkalmazásának feltételeit megállapító tanácsi határozatot annyiban, amennyiben az a szerződés tartamát két évre korlátozza, a besorolását pedig a III. feladatcsoport 11. besorolási fokozata 1. fizetési osztályában határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

____________