Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 10. oktobrī - Gheysens/Padome

(lieta F-83/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Johan Gheysens, Mechelen (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Padomes lēmumu, kurā noteikti prasītāja darbā pieņemšanas noteikumi, ciktāl tajā viņa līguma ilgums noteikts tikai uz diviem gadiem un viņš iecelts III funkciju grupas 11. pakāpes 1. līmenī, kā arī atzīt par nelikumīgu Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. pantu, ciktāl tajā ir atļauts pēc kārtas noslēgt vairākus līgumus uz noteiktu laiku, kopumā nepārsniedzot trīs gadus

Prasītāja prasījumi:

atzīt par nelikumīgu Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. pantu, ciktāl tajā ir atļauts pēc kārtas noslēgt vairākus līgumus uz noteiktu laiku, kopumā nepārsniedzot trīs gadus;

atcelt Padomes lēmumu, kurā noteikti prasītāja darbā pieņemšanas noteikumi, ciktāl tajā viņa līguma ilgums noteikts tikai uz diviem gadiem un viņš iecelts III funkciju grupas 11. pakāpes 1. līmenī;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________