Language of document :

Beroep ingesteld op 10 oktober 2008 - Gheysens / Raad

(Zaak F-83/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Johan Gheysens (Mechelen, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Raad houdende vaststelling van verzoekers aanstellingsvoorwaarden, voor zover daarbij de duur van de overeenkomst wordt beperkt tot twee jaar en hij wordt ingedeeld in functiegroep III, rang 11, salaristrap 1, alsmede onwettigheid van artikel 88 van de RAP voor zover daarbij wordt toegestaan dat voor maximaal drie jaar opeenvolgende overeenkomsten voor beperkte tijd worden gesloten

Conclusies van de verzoekende partij

vaststelling van onwettigheid van artikel 88 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden voor zover daarbij wordt toegestaan dat voor maximaal drie jaar opeenvolgende overeenkomsten voor beperkte tijd worden gesloten;

nietigverklaring van het besluit van de Raad houdende vaststelling van verzoekers aanstellingsvoorwaarden voor zover daarbij de duur van zijn overeenkomst wordt beperkt tot twee jaar en hij wordt ingedeeld in functiegroep III, rang 11, salaristrap 1;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________