Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete - Cerafogli kontra Európai Központi Bank

(F-84/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - A foglalkoztatási feltételek és a személyi állományra vonatkozó szabályok állítólagos jogellenességéből közvetlenül eredő kár megtérítése iránti kereset - A Közszolgálati Törvényszék hatáskörének hiánya - Elfogadhatatlanság - A személyi állomány képviselete érdekében a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés - A munkateher hozzáigazításának hiánya - Kötelességszegés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: F. Malfrère és N. Urban meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EKB azon kár megtérítésére kötelezése, amely a felperest a szakszervezeti tevékenysége miatt elszenvedett hátrányos megkülönböztetés folytán állítólag érte

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Központi Bankot, hogy fizessen meg M. C. Cerafogli részére 5000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Központi Bank a saját költségein kívül köteles viselni a M. C. Cerafogli részéről felmerült költségek egyharmadát.

M. C. Cerafogli maga viseli a költségeinek kétharmadát.

____________

1 - HL C 327., 2008.12.20., 43. o.