Language of document :

2021 m. liepos 6 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 21 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-322/19 El-Qaddafi / Taryba

(Byla C-413/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama V. Piessevaux, M. Bishop

Kita proceso šalis: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą;

priimti galutinį sprendimą dėl šiame apeliaciniame skunde keliamų klausimų ir atmesti ieškovės ieškinį;

ir

priteisti iš ieškovės bylinėjimo išlaidas, patirtas šiame apeliaciniame procese ir byloje T-322/19.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Taryba tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą skundžiamame sprendime byloje T-322/19 dėl šių aspektų:

pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio ir 36 straipsnio, siejamo su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 53 straipsnio pirma dalimi, pažeidimas ir klaidingas Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/13331 aiškinimas;

antrasis apeliacinio skundo pagrindas: klaidingas Tarybos sprendimo 2015/1333 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 1 dalies, taip pat Tarybos reglamento 2016/442 6 straipsnio 1 dalies aiškinimas;

trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas iškraipė Tarybos argumentus, pažeidė principą, kad procesiniai dokumentai turi būti aiškinami pagal jų faktines sąlygas, klaidingai aiškino Tarybos sprendimą 2015/1333 ir Tarybos reglamentą 2016/44 ir pažeidė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį;

ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas iškraipė įrodymus, pažeidė principą, kad dokumentai ir procesiniai dokumentai turi būti aiškinami pagal jų faktines sąlygas, pažeidė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnį, siejamą su 53 straipsnio pirma pastraipa, ir pažeidė SESV 263 straipsnį bei Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį.

____________

1 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (OL L 206, 2015, p. 34).

2 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (OL L 12, 2016, p. 1).