Language of document :

Recurs introdus la 6 iulie 2021 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 21 aprilie 2021 în cauza T-322/19, El-Qaddafi/Consiliul

(Cauza C-413/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: V. Piessevaux, M. Bishop, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea hotărârii atacate a Tribunalului;

pronunțarea unei hotărâri definitive în ceea ce privește problemele care constituie obiectul prezentului recurs și respingerea acțiunii reclamantei;

și

obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezentul recurs și în cauza T-322/19.

Motivele și principalele argumente

Consiliul susține că Tribunalul a săvârșit o eroare în hotărârea atacată, pronunțată în cauza T-322/19, cu privire la următoarele aspecte:

primul motiv de recurs: încălcarea articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a articolului 36, coroborat cu articolul 53, primul paragraf, din Statutul Curții de Justiție și interpretarea eronată a Deciziei (PESC) 2015/1333 a Consiliului1 ;

al doilea motiv de recurs: interpretarea eronată a articolului 8 alineatul (1) și a articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului2 ;

al treilea motiv de recurs: Tribunalul a denaturat argumentele Consiliului, a încălcat principiul încrederii de care se bucură actele de procedură, a interpretat eronat Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului și Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului și a încălcat articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

al patrulea motiv de recurs: Tribunalul a denaturat elementele de probă, a încălcat principiul potrivit căruia documentele și actele de procedură se bucură de încredere, a încălcat articolul 36, coroborat cu articolul 53, primul paragraf, din Statutul Curții de Justiție și a încălcat articolul 263 TFUE și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale.

____________

1 Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC (JO 2015, L 206, p. 34).

2 Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (JO 2016, L 12, p. 1).