Language of document :

2013 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Xellia Pharmaceuticals ir Zoetis Products prieš Europos Komisiją

(Byla T-471/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Xellia Pharmaceuticals ApS (Kopenhaga, Danija) ir Zoetis Products, LLC (Naujasis Džersis, Jungtinės Valstijos), atstovaujamos solisitoriaus D. Hull

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti negaliojančiais 2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimo C(2013) 3803 final (byla COMP/39229 – Lundbeck) 1 straipsnio 3 dalį, 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnį tiek, kiek jie susiję su ieškovėmis arba

šio prašymo nepatenkinus, pripažinti minėto sprendimo 1 straipsnio 3 dalį iš dalies negaliojančia ir sumažinti skirtas baudas ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi aštuoniais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, kai padaryta išvada, kad susitarime nustatyti apribojimai viršijo Lundbeck patentų taikymo sritį.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaida, kai buvo vadovautasi neteisingu teisiniu standartu siekiant nustatyti, ar Alpharma buvo potenciali konkurentė, ir su akivaizdžia vertinimo klaida, kai prieita prie išvados, kad Alpharma buvo potenciali konkurentė.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, kai prieita prie išvados, kad susitarimas buvo konkurencijos ribojimas „dėl tikslo“.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaida, kai buvo pripažintas konkurencijos ribojimas pagal 101 straipsnį, nepaisant to, kad susitarime tik atsispindi išimtinė Lundbeck patentų, kurie teisės požiūriu turi būti laikomi galiojančiais, taikymo sritis.Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su ieškovių teisių į gynybą pažeidimu, kai joms buvo pavėluotai pranešta apie i) vykstantį tyrimą ir ii) specifinius Komisijos kaltinimus.Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su nediskriminavimo principu, kai sprendimas buvo adresuotas Zoetis.Septintasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaida, padaryta, kai bauda buvo apskaičiuota neatsižvelgus į ribotą inkriminuoto pažeidimo sunkumo laipsnį, ir su akivaizdžia vertinimo klaida, kai buvo nustatyta proporcingai didesnė bauda už skirtąją Lundbeck ir neatsižvelgta į teisinį netikrumą, mažesnį pažeidimo sunkumo laipsnį ir geografinę apimtį.Aštuntasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, kai A. L. Industrier buvo taikytas 10 % baudos apribojimas, remiantis jos 2011 m.

apyvarta, o ne gerokai didesne 2012 m. apyvarta, dėl ko ieškovė turėjo sumokėti didesnę baudos dalį.