Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2016 – Xellia Pharmaceuticals ja Alpharma v. komissio

(Asia T-471/13)1

(Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Sitalopraamia vaikuttavana aineena sisältävien masennuslääkkeiden markkinat – Tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsite – Potentiaalinen kilpailu – Geneeriset lääkkeet – Patenteista johtuvat markkinoille pääsyn esteet – Patenttien haltijan ja rinnakkaisvalmistajan välillä tehty sopimus – Komission tutkimuksen kesto – Puolustautumisoikeudet – Sakot – Oikeusvarmuus – Legaliteettiperiaate)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Xellia Pharmaceuticals ApS (Kööpenhamina, Tanska) ja Alpharma LLC, aiemmin Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Yhdysvallat) (edustaja: D. Hull, solicitor)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castilla Contreras ja B. Mongin, avustajanaan B. Rayment, barrister)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota osittain [SEUT] 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 19.6.2013 annettu komission päätös C(2013) 3803 final (asia COMP/39226 – Lundbeck), ja vaatimus kantajille tämän päätöksen perusteella määrättyjen sakkojen määrän alentamisesta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Xellia Pharmaceuticals ApS ja Alpharma LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 325, 9.11.2013.