Language of document :

A Törvényszék 2016. szeptember 8-i ítélete – Xellia Pharmaceuticals és Alpharma kontra Bizottság

(T-471/13. sz. ügy)1

(„Verseny – Kartellek – A citalopram gyógyszer-hatóanyagot tartalmazó antidepresszáns gyógyszerek piaca – A cél szerinti versenykorlátozás fogalma – Potenciális verseny – Generikus gyógyszerek – A piacra jutás szabadalmak meglétéből fakadó akadályai – A szabadalmak jogosultja és egy generikus gyógyszerekkel foglalkozó vállalkozás közötti megállapodás – A Bizottság által folytatott vizsgálat időtartama – A védelemhez való jog – Bírságok – Jogbiztonság – A büntetések törvényességének elve”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Xellia Pharmaceuticals ApS (Koppenhága, Dánia) és Alpharma, LLC, korábban: Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: D. Hull solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castilla Contreras és B. Mongin meghatalmazottak, segítőjük: B. Rayment barrister)

Az ügy tárgya

Az [EUMSZ] 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (AT.39226 – Lundbeck ügy) szóló, 2013. június 19-i C(2013) 3803 final bizottsági határozat részleges megsemmisítése, valamint a felperesekkel szemben e határozatban kiszabott bírság összegének csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Xellia Pharmaceuticals ApS és az Alpharma LLC maguk viselik a saját költségeiket.

____________

1 HL C 325., 2013.11.9.