Language of document : ECLI:EU:T:2016:460

tmilcjePresuda Općeg suda (deveto vijeće) od 8. rujna 2016. – Xellia Pharmaceuticals i Alpharma protiv Komisije

(predmet T‑471/13)

„Tržišno natjecanje natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Tržište antidepresiva koji sadržavaju djelatnu farmaceutsku tvar citalopram – Pojam ograničenja tržišnog natjecanja s obzirom na cilj – Moguće tržišno natjecanje – Generički lijekovi – Prepreke ulasku na tržište koje su rezultat postojanja patenata – Sporazumi koje su sklopili nositelj patenata i poduzeće za generičke lijekove – Trajanje ispitnog postupka Komisije – Prava obrane – Novčane kazne – Pravna sigurnost – Načelo zakonitosti kazni”

1.                     Zabranjeni sporazumi – Narušavanje tržišnog natjecanja – Moguće tržišno natjecanje – Stvarna i konkretna mogućnost da poduzeća za generičke lijekove uđu u tržišni rizik u slučaju lijekova zaštićenih patentima – Sporazum između nositelja patenata i poduzeća za generičke lijekove koja mogu spriječiti taj ulazak – Ograničenje mogućeg tržišnog natjecanja (čl. 101. st. 1. UFEU‑a) (t. 59.‑65., 146.‑148., 307., 342.)

2.                     Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Odluka Komisije kojom se utvrđuje povreda – Komisijin teret dokaza povrede i njezinog trajanja – Opseg tereta dokaza – Zahtijevani stupanj preciznosti dokaza koje je koristila Komisija – Skup indicija – Pretpostavka nedužnosti – Primjenjivost – Obveze koje u području dokazivanja ima poduzetnik koji osporava postojanje povrede – Sudski nadzor – Doseg (čl. 101. st. 1. UFEU‑a i čl. 263. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 2.) (t. 66.‑74., 111.)

3.                     Zabranjeni sporazumi – Narušavanje tržišnog natjecanja – Sporazum o mirnom rješenju spora u vezi s patentima – Sporazumi koje su sklopili vlasnik izvornog lijeka i poduzeće za generičke lijekove – Najisplativije ili najmanje rizično rješenje za odnosna poduzeća – Cilj prevladavanja previše nepovoljnih učinaka pravnih pravila – Nepostojanje utjecaja na nezakonitost tih sporazuma (čl. 101. st. 1. UFEU‑a) (t. 124., 135.)

4.                     Zabranjeni sporazumi – Narušavanje tržišnog natjecanja – Kriteriji za ocjenu – Sadržaj i cilj zabranjenog sporazuma te ekonomski i pravni kontekst u koji je on smješten – Razlikovanje između povreda s obzirom na cilj i posljedicu – Namjera stranaka sporazuma da ograniče tržišno natjecanje – Nepotreban kriterij – Povreda s obzirom na cilj – Dovoljan stupanj štetnosti – Kriteriji za ocjenu (čl. 101. st. 1. UFEU‑a) (t. 251.‑257., 270.‑273., 308., 309., 319., 326.)

5.                     Zabranjeni sporazumi – Zabrana – Povrede – Sporazum o mirnom rješenju spora u vezi s patentima – Sporazumi koje su sklopili vlasnik izvornog lijeka i poduzeće za generičke lijekove – Obrnuta plaćanja neproporcionalne naravi kombinirana s isključenjem konkurenata s tržišta – Nedopuštenost (čl. 101. st. 1. UFEU‑a) (t. 263., 267., 315.‑317., 277., 280.‑281., 308.)

6.                     Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Komisijine obveze – Poštovanje razumnog roka – Poništenje odluke kojom se utvrđuje povreda zbog prekomjernog trajanja postupka – Uvjet – Povreda prava obrane predmetnih poduzetnika – Ocjena s obzirom na cijeli postupak (čl. 101. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 2.) (t. 353.‑357., 364.)

7.                     Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Poštovanje prava obrane – Predugo trajanje upravnog postupka – Nestanak dokaza relevantnih za izvršavanje prava obrane – Teret dokazivanja – Obveze savjesnog poduzeća (čl. 101. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 2.) (t. 358.)

8.                     Tržišno natjecanje – Upravni postupak – Zastara u području novčanih kazni – Dan od kojega rok počinje teći – Jedinstvena i trajna povreda (čl. 101. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 25.) (t. 363.)

9.                     Tržišno natjecanje – Novčane kazne – Iznos – Određivanje – Diskrecijska ovlast Komisije – Sudski nadzor – Neograničena nadležnost suda Unije – Doseg – Smanjenje zbog prekomjernog trajanja postupka – Uzimanje u obzir okolnosti predmeta (čl. 101. st. 1. UFEU‑a i čl. 261. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 23. st. 1.) (t. 373.‑376.)

10.                     Tržišno natjecanje – Novčane kazne – Iznos – Određivanje – Diskrecijska ovlast Komisije – Granice – Poštovanje načela jednakog postupanja – Odgovornost društva majke za povrede pravila tržišnog natjecanja koje je počinilo jedno od njegovih društava kćeri – Primjena načela – Nepostojanje usporedivih situacija (čl. 101. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 23. st. 2.) (t. 380.‑386.)

11.                     Tržišno natjecanje – Pravila Unije – Povrede – Počinjenje povrede namjerno ili nepažnjom – Pojam – Poduzeće koje ne može zanemariti protutržišnu narav svojeg ponašanja – Sporazumi koje su sklopili vlasnik izvornog lijeka i poduzeće za generičke lijekove – Obrnuta plaćanja neproporcionalne naravi kombinirana s isključenjem konkurenata s tržišta – Uključenost (čl. 101. UFEU‑a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 47.; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 5. i čl. 23. st. 2.) (t. 403.‑405.)

12.                     Tržišno natjecanje – Novčane kazne – Iznos – Određivanje – Najviši iznos – Izračun s obzirom na prihod ostvaren u poslovnoj godini koja prethodi datumu izricanja kazne (čl. 101. UFEU‑a; Uredba Vijeća br. 1/2003, čl. 23. st. 2. podst. 2.) (t. 447.‑449., 458.)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C(2013) 3803 final, od 19. lipnja 2013., u vezi s postupkom primjene članka 101. [UFEU‑a] i članka 53. Sporazuma o EGP‑u (predmet AT/39226 – Lundbeck), i zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne izrečene tužiteljima tom odlukom.

Izreka

1)

Tužba se odbija.

2)

Društvima Xellia Pharmaceuticals ApS i Alpharma LLC nalaže se snošenje troškova.